Traduccions

opus              carrer              antologia_versos

 Editorial Columna (1990)                    Alba Editorial (1997)                          Alba Editorial (1997)

opus              carrer              antologia_versos

   Editorial Norma (1999)             Fundació Seny/Planeta (2000)             Editorial Norma (2001)

opus              carrer              antologia_versos

     Alba Editorial (2002)             Saltana (2001)/Revista Rels (2006)         Alba Editorial (2007)

opus              carrer              antologia_versos

      Alba Editorial (2009)                              La Galera (2010)                                  La Galera (2011)

opus              carrer              antologia_versos

   Impedimenta Ed. (2012)                              (1997-2012)                                           (2008-2012)

opus              carrer              antologia_versos

     Alba Editorial (2012)                          Alba Editorial (2013)                          Alba Editorial (2013)

opus              carrer              antologia_versos

      Alba Editorial (2014)                               La Galera (2014)                     Fragmenta/en premsa (2014)

               Rata (2016)