Traduccions

opus              carrer              antologia_versos

       Editorial Columna (1990)                                  Alba Editorial (1997)                                     Alba Editorial (1997)

opus              carrer              antologia_versos

         Editorial Norma (1999)                            Fundació Seny/Planeta (2000)                          Editorial Norma (2001)

opus              carrer              antologia_versos

            Alba Editorial (2002)                          Saltana (2001)/Revista Rels (2006)                        Alba Editorial (2007)

opus              carrer              antologia_versos

            Alba Editorial (2009)                                        La Galera (2010)                                           La Galera (2011)

opus              carrer              antologia_versos

        Impedimenta Ed. (2012)                                         (1997-2012)                                                    (2008-2012)

opus              carrer              antologia_versos

          Alba Editorial (2012)                                       Alba Editorial (2013)                                     Alba Editorial (2013)

opus              carrer              antologia_versos

            Alba Editorial (2014)                                        La Galera (2014)                                 Fragmenta/en premsa (2014)

                  Rata (2016)